เป็นตัวอย่างงานที่ทำไว้มีมากกว่า แต่เนื่องจากงานส่วนใหญ่เป็นงานที่ทางทีมรับจ้างทำอยู่เบื้่องหลัง สินค้าที่ขายในตลาดหลายอย่าง แต่ไม่สามารถเอามาเสนอได้เพราะมีข้อสัญญาที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล ผลงานที่ผ่านมาเรามีทั้งงานวิฉัยด้านความมั่นคงที่ทำงานร่วมกับภาครัฐ งานด้านสุขภาพ โรงพยาบาล งานออกแบบเครื่องเสียง งานด้านการขนส่งโดยทำระบบเชื่อมข้อมูลกับระบบ GPS และงานส่วนงานด้านล่างเป็นงานที่ทำเพื่อการกุศลที่ส่งมอบให้โรงพยาบาล หลายแห่ง ในช่วงโควิด ที่ผ่านมา.
ECU Control SytemClean Room Control Unit


Balanced Isolate Transformer